Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/form/r79720513,Quandt-Henryk.html
24.05.2024, 15:42

2557


Indeks
2557
Nazwisko i imię
Quandt Henryk
Imię ojca
Konstanty
Imię matki
Maria
Rok urodzenia
1901
Miejsce kaźni