Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/form/r8825636606411,Quandt-Ryszard.html
24.05.2024, 14:51

13073


Indeks
13073
Nazwisko i imię
Quandt Ryszard
Imię ojca
Herman
Imię matki
Berta
Rok urodzenia
1897
Miejsce kaźni