Posterunkowy PP
Stanisław ADAMCZYK


Imiona rodziców

Grzegorz, Józefa Madej

Data urodzenia

23 IV 1898

Miejsce urodzenia

Antoniów

CV wojskowe

Uczestnik wojny 1920 Członek Strzelca -30 XII 1926 służył w policji w Wołożynie -13 II 1928 Kamienica Hyrowiecka 14 II-23 IX 1928 w Brześciu n. Bugiem, skąd przeniesiony został do Siedlec 1930 w Radomiu i tam pełnił służbę do września 1939

Losy we wrześniu 1939 r.

Przydział: Zmobilizowany (1 IX 1939) do Zegrza pow. pułtuski.

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 058/4 (64), 2871

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry