WstępRepresjonujący | Represjonowani

Miechówka Stefan, jednostka organizacyjna: WUBP, miejscowość: Gdańsk


do góry