Pułkownik piech. st. sp.
Karol Roman ZAGÓRSKI


Imiona rodziców

Franciszek, Wanda Szneider

Data urodzenia

9 IX 1886

Miejsce urodzenia

Rakowiec pow. lwowski

Życiorys cywilny

Do 1915 służył w armii austriackiej. Następnie do 1918 w niewoli rosyjskiej W WP od 1918 Uczestnik wojny 1918–1921 w szeregach 2 pp 42 pp Dca 17 pp Po wojnie służył jako dca baonu zapas. 2 pp Leg. Pełnił obowiązki zcy dcy 61, 55 i 60 pp Od 1927 dca 3 p.podh Od 1935 w stanie spoczynku.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1196; CAW, Ap 1416, 3804, VM 11–656, KZ 25–84; Zając, Pokój Wam..

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry