Posterunkowy PWŚl.
Franciszek PAWŁOWSKI


Imiona rodziców

Franciszek,

Data urodzenia

12 I 1899

CV wojskowe

W PWŚl. od 1 IV 1925 w Komendzie Powiatowej w Świętochłowicach Służbę pełnił na Posterunku w Chropaczowie pow. świętochłowicki (do 20 III 1938) W pow. pszczyńskim na Posterunku w Wyrach (do 23 VI 1938) Mizerowie 22 XII 1938 deleg. na Zaolzie Od 24 VI 1939 na Posterunku w Jastrzębiu Dolnym pow. rybnicki

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [3] (65)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry