Starszy posterunkowy PP
Jan SZYMANEK


Imiona rodziców

Jakub, Wiktoria Szalech

Data urodzenia

24 III 1901

Miejsce urodzenia

Serokomla

CV wojskowe

W WP ochotniczo od 1918 do 1923 Od 2 II do listopada 1920 walczy ł na froncie litewsko-białoruskim, 9 pap. W policji od 1 VII 1924 w Komendzie Powiatowej w Białej Podlaskiej Służył na Posterunkach: nr 1 w Białej Podlaskiej (od 1 I 1929) Od 2 VII 1929 w Huszczy pow. bialski jako jego komendant Następnie w Brześciu n. Bugiem - na Posterunku Kolejowym Od 12 I 1938 w II Komis. Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 I 1929

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/2 (11), 163

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry