Starszy posterunkowy PWŚl.
Ludwik Andrzej KOCEK


Imiona rodziców

Paweł, Luiza Adamczyk

Data urodzenia

26 VII 1890

Miejsce urodzenia

Czeladź

CV wojskowe

Członek POW Uczestnik powstań śląskich W PWŚl. po raz pierwszy od 18 VI 1923 w GSzPWŚl. w Świętochłowicach jako kursant do 19 IX 1923, następnie na Posterunku w Chropaczowie pow. świętochłowicki, od 16 II 1926 w pow. katowickim We wrześniu 1939 pełnił służbę na Posterunku w Katowicach Ligocie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 044/2 (99), 715

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry