St. Posterunkowy PWŚl.
Franciszek PIASEK


Imiona rodziców

Marcin, Agnieszka Fąferek

Data urodzenia

3 XII 1900

Miejsce urodzenia

Chojno

CV wojskowe

Od 9 VIII 1919 do 15 XI 1922 w WP, 3 p. lot. W PWŚl. od 15 IV 1924 Do 4 IX 1924 służył w Kdzie Rez. w Katowicach Następnie w pow. katowickim – w Komisariace w Mysłowicach (do 9 VII 1925) Na Post. w Makoszowach Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 31 III 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/1 (27), 1531

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry