Major piech.
Józef JAZIENICKI


Imiona rodziców

Jan, Agnieszka Oczkowska

Data urodzenia

29 X 1894

Miejsce urodzenia

Obydów k. Kamionki Strumiłowej

Życiorys cywilny

Gimnazjum we Lwowie (1914) Podczas I wojny światowej w armii austriackiej Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w szeregach 15 pp 54 pp Ranny Od 1922 pełnił służbę w CSS Potem w CWPiech. 32 pp Od 1938 w 38 pp W 1939 dca I baonu 38 pp.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3984; CAW, Ap 2834, 6156, KZ 28–137, Zespół akt Biura Personalnego MSWojsk. 300/18/339; MKat. Zbiór rel. i opr.; RO 1932; T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry