Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r114847249660,KUZIO.html
26.05.2024, 02:08

Kapitan w stanie spoczynku
Rudolf KUZIO


Imiona rodziców

Piotr, Maria Sorb

Data urodzenia

30 X 1895

Miejsce urodzenia

Smolnica woj. lwowskie

CV wojskowe

Uczestnik wojny 1920 Następnie we Flotylli Wiślanej i Pińskiej, m.in. dowódca ORP „Hetman Chodkiewicz” W 1932 komendant Szkoły Specjalist. Rzecznych Od 1933 w stanie spoczynku W 1939 zmobilizowany: Flotylli Pińskiej Dowódca ORP „Gen. Szeptycki”

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Bolesława Kazimor

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 036/3 16 IV 1940 J. Pertek, Mała flota duchem wielka, Poznań 1989 AM 876

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 3666 MiD WIH

Opcje strony