Podpułkownik dypl. piech.
Wilhelm PASZKIEWICZ


Imiona rodziców

Leonard, Justyna Tabeńska

Data urodzenia

24 IV 1894

Miejsce urodzenia

Wasiliszki pow. lidzki

Życiorys cywilny

Żołnierz I Korpusu Wschodniego W WP od 1918 Uczestnik wojny 1918–1921 w szeregach 34 pp Od 1924 w KOP Wydział Prawa, Uniwersytet Wileński WSWoj. (1931) Służył w 14 pp, 81 pp, jako kierownik Samodz. Referatu Bezpieczeństwa w DOK IX We wrześniu 1939 dca Zgrupowania „Jasiołda”

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2560; CAW, Ap 9246, VM 44–3394; W. Jastrzębski, D. Rumfeld, K. Sidorkiewicz, Katyń 1940

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry