Starszy posterunkowy PP
Wojciech ŚLUSARCZYK


Imiona rodziców

Antoni, Agata Fąfara

Data urodzenia

22 IV 1899

Miejsce urodzenia

Łączna

CV wojskowe

W WP od 25 VI 1919 do 1 VI 1922 W policji od 5 I 1923 Ostatnio służbę pełnił w woj. kieleckim - do 2 XI 1937 na Posterunku w Łagiszy pow. będziński Przeniesiony na Posterunku w Chęcinach pow. kielecki Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 023/4 (40), 1850

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry