Kapitan piech. st. sp.
Antoni Miron LASKOWSKI


Imiona rodziców

Karol, Kazimiera Pludrzyńska

Data urodzenia

10 IX 1899

Miejsce urodzenia

Poraj pow. piotrkowski

Życiorys cywilny

Żołnierz I Korpusu Wschodniego Członek POW W WP od 1918 – Oddz. Wywiadowczy DOGen. Lublin Uczestnik wojny 1920 w szeregach 23 pp Ranny Następnie służył w 2 Brygadzie KOP i Ekspozyturze Oddz. II Szt. Gł. WP Od 1929 w stanie spoczynku Przydzielony do OK II W 1939 kmdt OPL m. Lublina Od sierpnia tr. szef Biura Cenzury DOKII.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1968; CAW, Ap 5469+1769/89/2907, KW 65/L – 79; MKat., Zbiór rel. i opr.

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry