Podporucznik piech. rezerwy
Michał RYSZKIEWICZ


Imiona rodziców

Józef,

Data urodzenia

29 IX 1911

Miejsce urodzenia

Zazule pow. złoczowski

Życiorys cywilny

Państwowe Gimnazjum Humanistyczne w Złoczowie (1932) Dywizyjny kurs pchor. rezerwy piech. przy 54 pp (1934) Mianowany Podporucznik ze starsz. 1 I 1937 Przydzielony do 52 pp, w którym odbywał ćwiczenia rezerwy jako dca plut. łącz. Urzędnik Zamieszkały we Lwowie

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2851; MKat., 2863/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry