Major dypl. piech.
Jan Józef KOSINA


Imiona rodziców

Jan, Paulina Girtler von Kleeborn

Data urodzenia

14 IV 1894

Miejsce urodzenia

Mikuliczyn pow. nadwórniański

Życiorys cywilny

Służył w armii austriackiej. Żołnierz Armii gen. Hallera Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej Dostał się do niewoli. W latach 1922–1924 słuchacz WSWoj Następnie w kadrze Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia W kadrze WSWoj. Od 1934 w Wojsk. Biurze Historycznym jako kierownik referatu „Wojna Polska”, którym kierował do 1939 Major starsz. 15 VIII 1924.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

RO 1924; RO 1932;K. Czernielewski, R. Iwanicki, H. Siemiński, Rozstrzelany życia los...;Zając, Pokój Wam

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry