Starszy posterunkowy PP
Gabriel PIEKOŚ


Imiona rodziców

Józef,

Data urodzenia

1907

CV wojskowe

W policji od 1928 Początkowo służbę pełnił w Ożarowie pow. opatowski (1929) Ostatnio na Posterunku w Koprzywnicy pow. sandomierski 14 VIII 1936 przeniesiony na Posterunek w Irządzach pow. włoszczowski jako komendant Od 15 IX 1938 – i nadal we wrześniu 1939 – komendant Posterunku w Lelowie pow. włoszczowski Starszy posterunkowy mian. 1 III 1936

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 023/2 (72), 4275

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry