Kapitan piech.
Jan LASOTA


Imiona rodziców

Jan, Anna Hodiec

Data urodzenia

14 VII 1897

Miejsce urodzenia

Trzanowice Śląsk Cieszyński

Życiorys cywilny

Żołnierz Legionu Wschodniego i V Dywizji Syberyjskiej Uczestnik wojny 1920 Dostał się do niewoli bolszewickiej. Od 1921 służył w 54 pp 5 Brygadzie KOP – 17 baon „Dawidgródek” 59 pp Od 1934 był powiatowym kmdtem WFiPW w Inowrocławiu

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1920; CAW, Ap 1769/89/2915

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry