Przodownik PP
Antoni BENTKOWSKI


Imiona rodziców

Franciszek, Teofila Perzanowska

Data urodzenia

8 VII 1900

Miejsce urodzenia

Łódź

CV wojskowe

Uczestnik I wojny Uczestnik wojny 1920 W policji od 1923 W 1925 pełnił służbę w pow. mławskim Ukończył 28 IV 1933 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski We wrześniu 1939 pełnił służbę w oddziale emerytalnym Komendy Pow. w Warszawie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 030/1 (62), 4055

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry