Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r138426864346,MALKIEWICZ.html
2023-03-27, 23:01

Przodownik PP
Józef MAŁKIEWICZ


Imiona rodziców

Jan, Elżbieta Stępień

Data urodzenia

7 I 1901

Miejsce urodzenia

Lipowa

CV wojskowe

Uczestnik wojny 1920 W policji od 1924 Przez wiele lat służbę pełnił w woj. kieleckim, m.in. w Komendzie Powiatowej w Pińczowie Następnie komendant Posterunku w: Górkach pow. pińczowski (od 1 VI 1935) Niwce pow. będziński (od 31 III 1936) Oraz Korytkowie pow. opoczyński (od 2 IX 1937) Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 023/4 (65), 3924

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony