Podporucznik piech. rezerwy
Feliks BARTECKI


Imiona rodziców

Józef, Stanisława Marciniak

Data urodzenia

27 X 1908

Miejsce urodzenia

Wrąbczynek pow. słupecki

Życiorys cywilny

Gimnazjum Humanistyczne w Kaliszu (1930) SPRPiech. w Zambrowie (1932) Mianowany Podporucznik ze starsz. 1 I 1934 Przydzielony do 29 pp, w którym odbywał ćwiczenia rezerwy jako dca plut. W 1939 zmobilizowany do OZ 25 DP Ziemianin Współwłaściciel folwarku Osiek, pow. kaliski

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 96; MKat., 1832/A; M.M. Blombergowa, W. Nowakowski, Mieszkańcy Kaliskiego – więźniowie Kozielska, Starobielsk i Ostaszkowa zamordowani przez NKWD wiosną 1940 r.; K. Jasiewicz, Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939–1956

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry