Posterunkowy PP
Jakub ŁUKASIK


Imiona rodziców

Władysław, Maria

Data urodzenia

3 X 1908

Miejsce urodzenia

Puławy

CV wojskowe

Do policji przyjęty 19 IX 1934 w charakterze kand. kontr. na szer. 20 II 1935Ukończył Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski We wrześniu 1939 pełnił służbę w Komendzie Powiatowej w Łasku

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/3 (2), 747

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry