Przodownik PP
Marian KĘDZIERSKI


Imiona rodziców

Antoni, Waleria

Data urodzenia

8 IX 1899

Miejsce urodzenia

Sosnowiec

CV wojskowe

W WP od 8 III 1919 do 14 IX 1923, wachm. żand. Od 16 IX 1923 służbę pełnił w policji woj. wołyńskiego We wrześniu 1939 komendant Posterunku w Małym Siedliszczu pow. kostopolski. Wcześniej więziony w Putywlu Przebywał w szpitalu w Tiotkino.

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 058/3 (92), 7809

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry