Posterunkowy PP
Andrzej CHROMIAK


Imiona rodziców

Tomasz, Justyna

Data urodzenia

3 XI 1899

Miejsce urodzenia

Nozdrzec Rzeki

CV wojskowe

Służbę pełnił w woj. stanisławowskim, m.in. od 1923 w .niatyniu, od 1929 na Posterunku W Rożniatowie pow. dolićski, a od 1935w Komendzie Powiatowej w Dolinie We wrześniu 1939 służył na Posterunku w Ispasie pow. kołomyjski

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 023/3 (4), 2494

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry