Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r14425422847315,ROGOWSKI.html
2022-08-16, 05:50

Kapitan int. st. sp.
Zygmunt ROGOWSKI


Imiona rodziców

Jan, Maria Szlachetko

Data urodzenia

12 III 1886

Miejsce urodzenia

Kniażany pow. złoczowski

Życiorys cywilny

W latach 1910–1918 służył w armii austriackiej W WP od 1918 Pełnił służbę w Int. ND WP Int. 2 DP Leg. Int. DOGen. Wilno Int. IV Armii Ukończył WSInt w Warszawie (1920) Awansowany do stopnia Kapitan ze starsz. 1 VI 1919 Po przeniesieniu w stan spoczynku w ewidencji PKU Toruń

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2807; MKat., 2843/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony