Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r14437341,NODZYNSKI.html
28.05.2024, 16:31

Kapitan adm.
Walenty NODZYŃSKI


Imiona rodziców

Feliks, Helena Trąbska

Data urodzenia

4 IX 1895

Miejsce urodzenia

Mstów pow. częstochowski

Życiorys cywilny

Żołnierz Legionów Polskich W WP od 1918 Przydzielony do Komendy Żandarmerii Polowej Od 1919 w więziennictwie wojskowym w Grodnie, w Warszawie, Lublinie Od 1928 ponownie w Warszawie jako kwatermistrz i p.o. kmdta Wojsk. Więzienia Śledczego nr 1 Od 1933 służył w Wojsk. Prokuraturze Okr. nr VII

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2363; MKat., 2974/A; Lubelska lista katyńska, opr. A. Winiarz

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony