Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r145207,SZUKIEL.html
2023-03-22, 10:13

Szeregowy
Stanisław SZUKIEL


Imiona rodziców

Napoleon, Ewa

Data urodzenia

III 1908

Miejsce urodzenia

Wilno

CV wojskowe

Rez. PP Wilno W 1939 zmobilizowany do KOP do Rajgrodu pow. szczuczyński

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 058/4 (59), 7224

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony