Starszy posterunkowy PWŚl.
Franciszek ŚWIDLIŃSKI


Imiona rodziców

Franciszek, Anna

Data urodzenia

3 I 1899

Miejsce urodzenia

Ligota Czamborowa

CV wojskowe

W I wojnie w armii niemieckiej Żołnierz Armii gen. Hallera Uczestnik III powstania śląskiego Służył w PG.l. W PWŚl. od 3 VII 1922 Służbę pełnił w Komisariace w Lipinach pow. świętochłowicki - komendant patrolu Od 1934 dzielnicowy Od 4 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego We wrześniu 1939 ponownie w Komisariace w Lipinach

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 016/2 (12), 1388

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry