Posterunkowy PP
Izydor REPECZKO


Imiona rodziców

Antoni, Weronika Markiewicz

Data urodzenia

23 VII 1887

Miejsce urodzenia

Andrzejkiszki

CV wojskowe

Ukończył 5 klas gimnazjum Buchalter W l. 1908–1918 urzędnik w Szkole Junkrów w Wilnie i Połtawie W I wojnie w armii rosyjskiej W WP ochotniczo w l. 1919–1922 W policji od 16 VII 1923w pow. wileńsko-trockim w II komp. PGran. Na Post. w: Szumsku, Rudominie, Kaplicy Powursku Od 15 XI 1924 w Komendzie Powiatowej w Łunińcu w VIII komp. PGran., w Bieszczanikach i na Posterunku w Łunińcu Z policji zwolniony 31 III 1925 Ponownie przyjęty 1 I 1927 Z przydziałem na Posterunku w Kosowie Poleskim Od 8 XI 1927 pełnił służbę na Posterunku w Białawiczach pow. wołkowyski, Kosowie (1933), Komis. w Brześciu n. Bugiem (od 3 XI 1935) Od 16 III 1937 – i nadal we wrześniu 1939 – na Posterunku w Wierzchowicach pow. brzeski

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/2 (58), 2968

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry