Starszy posterunkowy PP
Antoni PASTUSZAK


Imiona rodziców

Ignacy, Katarzyna

Data urodzenia

4 VIII 1889

Miejsce urodzenia

Zagrodzie

CV wojskowe

Od 1 III do 7 VII 1919 urzędnik w PKom. W Chełmie Lubelskim W policji od 1 II 1925 Służbę pełnił w Komisariace w Zamościu oraz na Posterunku wiejskich pow. zamojskiego w Zawadzie i Skierbieszowie Od 28 IX 1932 pracownik biurowy w Komisariace w Zamościu Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 II 1937

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 012/1 (119), 1791

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry