Starszy posterunkowy PWŚl.
Leon BOGACZYK


Imiona rodziców

Andrzej,

Data urodzenia

8 IV 1902

CV wojskowe

W PWŚl. od 1 VII 1925 Służbę pełnił w Kdzie Rez. w Katowicach (do 31 VIII 1926) Pow. katowickim (1931) Następnie w Katowicach - w I Komis. (do 6 VIII 1934) W Wydz. śledcz. (do 23 X 1934) Ponownie w służbie śledcz. I Komis. 29 X 1938 deleg. na Zaolzie Od 7 III 1939 na Posterunku w Dzieńmorowicach pow. frysztacki

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/2 (37), 1717

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry