Starszy posterunkowy PP
Teofil NOWAK


Imiona rodziców

Karol, Józefa Bukalska

Data urodzenia

6 XI 1883

Miejsce urodzenia

Młyny

CV wojskowe

W policji od 1 XII 1920 Przez wiele lat służbę pełnił w pow. wieluńskim – do 1937 służył na Posterunku w Rudnikach Następnie na Posterunku w Wieruszowie Tam też we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. w kwietniu 1933

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 045/3 (18), 3970

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry