Starszy posterunkowy PP
Tadeusz IMIELSKI


Imiona rodziców

Ignacy,

Data urodzenia

1904

Miejsce urodzenia

Łosień

CV wojskowe

Służbę w policji podjął 4 IV 1929 jako post. w woj. poleskim. 12 IV 1939 przeniesiony z Urzędu śledcz. w Brześciu n. Bugiem na Posterunku w Dywinie pow. kobryński Tam pełnił ją nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 044/1 (25), 1961

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry