Komis. PP
Witold Walenty Kurt NOWAKOWSKI


Imiona rodziców

Edmund, Elżbieta Rajnert

Data urodzenia

21 VII 1898

Miejsce urodzenia

Berlin

CV wojskowe

Ukończył 4 lata medycyny W policji od 1 XI 1920 w Okręgu Pomorskim Od 1 I 1923 kier. ref. adm. Komendy Okręgu Komendant Pow. Morskiego (1926) i Toruń (1927) W sierpniu 1930 przeniesiony do woj. lwowskiego na stanowisko Komendanta Pow.: Łańcut (od kwietnia 1931), Rzeszów (1938) potem Wołkowysk (od 3 II 1939), Chełmno (od 24 VI 1939), we wrześniu 1939 – Toruń Podkomisarz mian. 1 X 1922 Komis. – 2 VII 1930

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/1 (96)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry