Przodownik PP
Lucjan KUKAWSKI


Imiona rodziców

Feliks, Paulina

Data urodzenia

16 VII 1898

Miejsce urodzenia

Brześć n. Bugiem

CV wojskowe

Żołnierz Armii gen. Hallera W policji od 16 I 1924 Służbę pełnił w Brześciu n. Bugiem, początkowo w Oddz. Informacyjnym Poleskiego Urzędu Wojewódzkiego, od 12 II 1925 w Eksp. Ppolit., następnie od 5 V 1928 w Komendzie Wojewódzkiej, od 12 I 1938 w I Komis. We wrześniu 1939 na Posterunku Rzecznym Starszy posterunkowy mian. 1 I 1929 Przodownik – 1 I 1931

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 044/2 (88), 1419

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry