Posterunkowy PP
Józef FRYCZ


Imiona rodziców

Szczepan, Anna Nowicka

Data urodzenia

14 II 1899

Miejsce urodzenia

Obrzyck

CV wojskowe

W policji od 1 VIII 1922 Służył w woj. poleskim, m.in. w Komisariace w Brześciu n. Bugiem, Wydz. śledcz. w Pińsku (do 14 XI 1923) i Brześciu n. Bugiem (do 29 II 1924), Kdach Pow. w Łunińcu (do 1 VII 1924) i Brześciu n. Bugiem oraz na Posterunku Kolej., na Posterunku w Wołczynie pow. brzeski (do 21 VI 1927), w Brześciu n. Bugiem w: Komis. (do 20 II 1932), Wydz. śledcz. (do 31X1933), Urzędzie śledcz. (do 7 III 1934) i Komis. 6XI 1935 przeniesiony na Posterunek w Kamienicy żyrowieckiej pow. brzeski tam we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/3 (53), 435

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry