Posterunkowy PP
Stanisław Józef KOZA


Imiona rodziców

Adam,

Data urodzenia

1914

CV wojskowe

Do policji przyjęty 1 XII 1937 kandydat kontraktowy na szeregowego z przydziałem do Komp. „F” Rez. PP we Lwowie 1 II 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. wileńskiego We wrześniu 1939 w Rez. PP m. Wilna

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/2 (53), 1654

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry