Starszy przodownik PWŚl.
Józef MACOSZEK


Imiona rodziców

Juliusz, Marianna Frank

Data urodzenia

24 X 1890

Miejsce urodzenia

Końska

CV wojskowe

Do 14 VII 1922 w Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego Następnie w PWŚl. w stopniu przod. Początkowo pełnił służbę w pow. rybnickim Od 1 XI 1922 do grudnia 1938 na stanowisku komendanta Post. w Hajdukach Wielkich pow. świętochłowicki (od 1934 pn. Chorzów) 21 XII 1938 mian. komendantem Post. w Bystrzycy na Zaolziu Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy przodownik mian. 1 VII 1928

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 054/2 (36), 1541

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry