Major dypl.
Leon PRUSZANOWSKI


Imiona rodziców

Wacław, Józefa Erdman

Data urodzenia

28 IV 1896

Miejsce urodzenia

Rynia

CV wojskowe

Uczestnik wojny 1920. Ż ołnierz 2, 21 i 15 p. uł

Życiorys cywilny

kurs kaw. w Grudziądzu (1923) i WSWoj. (1933). Od 1934 szef sztabu Suwalskiej BK. 28 VI 1935 awansowany na mjr., następnie mianowany III oficerem Sztabu Insp. Armii w Wilnie.

Małżonka i dzieci

Maria Żółtowska
Olgaerd

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 029/1 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 2314, 10863, 11275, 12337, 12351, KW 145312 MiD WIH

Opcje strony

do góry