Podporucznik rezerwy
Antoni BOHDZIEL


Imiona rodziców

Józef, Helena Łosic

Data urodzenia

21 I 1913

Miejsce urodzenia

Hermancin woj. nowogródzkie

CV wojskowe

Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy: 19 Dywizja Piechoty (1936) Podporucznik ze starszeństwem 1 I 1938 baonu KOP „Łużki”

Losy we wrześniu 1939 r.

Przydział: Wzięty do niewoli sow. pod Kołkami k. Kowla

Życiorys cywilny

Gimnazjum im. Karola Chodkiewicza w Lidzie (1935) Pracował w Sądzie Pokoju w Łużkach W 1939:przyjęty na studia w Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Warszawie

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 5 IV 1940 Kartoteka osobowa, litery A–D

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 7082 Tajne Dz. Perz 1938 r. MiD WIH

Opcje strony

do góry