Starszy posterunkowy PP
Franciszek KALICKI


Imiona rodziców

August,

Data urodzenia

15 VIII 1898

Miejsce urodzenia

Szemietowszczyzna

CV wojskowe

Do policji przyjęty 2 X 1920 z przydziałem do pow. baranowickiego. 23 X 1936 przeniesiony z woj. nowogródzkiego do woj. kieleckiego – Służbę pełnił na Posterunku w Sędziszowie pow. jędrzejowski Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/3 (52), 4791

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry