Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r1847399251357,MIKOLAJCZAK.html
21.04.2024, 08:10

Przodownik PP
Władysław MIKOŁAJCZAK


Imiona rodziców

Antoni, Józefa Wiśniewska

Data urodzenia

9 V 1903

Miejsce urodzenia

Wiktorów

CV wojskowe

Do policji przyjęty 1 VIII 1923 z przydziałem do Komisariatu w Pińsku Od 1 II 1924 Służbę pełnił na Posterunku w Łahiszynie pow. piński Od 5 V 1924 w Komendzie Powiatowej w Łunińcu Z dniem 1 IV 1925 przeniesiony do Brześcia n. Bugiem Służył w Komisariace, na Posterunku Kolejowym na stanowisku zcy komendanta (od 15 IV 1930) Ponownie w Komisariace (od 6 VII 1930 5 XII 1930 został skierowany na Posterunku Hołowickie pow. kosowski jako komendant Od 21 XII 1936 służył na Posterunku w Kosowie Poleskim Od 15 III 1938 w II Komis. w Brześciu n. Bugiem Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 VII 1924 Przodownik – 1 VII 1929

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/3 (57), 1212

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony