Podporucznik rezerwy
Tadeusz PRAUZA


Imiona rodziców

Bronisław, Stefania Stuła

Data urodzenia

26 X 1908

Miejsce urodzenia

Milowicach pow. będziński

CV wojskowe

Student Politechniki Warszawskiej. W l. 1931–1932 słuchacz SPRArt. Przydzielony do 23 pal. Podporucznik mianowany starsz. 1 I 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 036/1 17 IV 1940 AM 3385

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 117 MiD WIH

Opcje strony

do góry