Starszy posterunkowy PWŚl.
Alojzy BUDNIK


Imiona rodziców

Jan, Józefa Hermann

Data urodzenia

13 IV 1899

Miejsce urodzenia

Łaziska Rybnickie

CV wojskowe

W I wojnie w armii niemieckiej Od 10 IV do 15 V 1919 członek POW GŚl. Zagrożony aresztowaniem zbiegł do Polski Wstąpił ochotniczo do WP Od 17 V 1919 wcielony do 2 komp. I baonu 167 pp (strzelców bytomskich) Brał udział w bitwie warszawskiej 1920 W WP do 12 XI 1920 St. szer. Uczestnik III powstania śląskiego Od 4 VII 1921 do 26 VI 1922 w SGmin. w rodzinnej miejscowości W PWŚl. od 27 VI 1922 Służbę pełnił w pow. rybnickim na Posterunku w: Łaziskach Radlinie (do 31 VIII 1924) Gołkowicach (do 4 IX 1925) Olzie (do 29 VI 1929) Następnie w Rydułtowach We wrześniu 1939 w Gorzycach Starszy posterunkowy mian. 1 VII 1937

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/4 (83), 4327

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry