Przodownik PWŚl.
Stanisław PAUCH


Imiona rodziców

Stanisław, Elżbieta Manio

Data urodzenia

5 V 1887

Miejsce urodzenia

Sączków

CV wojskowe

W PWŚl. od 16 X 1925. Początkowo służył w Katowicach – w sekcji śledcz. Komis. Dworzec (do 30 IX 1927), w Eksp. i Wydz. Śledcz., skąd 22 XII 1938 deleg. na Zaolzie. Od 6 III 1939 w Wydz. Śledcz. we Frysztacie Starszy posterunkowy mian. 1 I 1928

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/2 (98), 1408

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry