Przodownik PWŚl.
Józef KOŁATEK


Imiona rodziców

Jan, Teresa Pyk

Data urodzenia

23 VII 1891

Miejsce urodzenia

Karwina

CV wojskowe

W I wojnie w armii austriackiej Uczestnik polskiego przewrotu wojskowego na Śląsku Cieszyńskim Podjął 20 XI 1918 służbę w Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego i pełnił ją aż do włączenia jednostki do korpusu PWŚl. 15 VII 1922, pozostając na etacie Post. w Ligocie pow. bielski. Do 31 XII 1922 służył w Komendzie Powiatowej w Bielsku, następnie w Katowicach – w Oddz. Śledcz. (do 31 III 1923),w Dyrekcji Policji (do 14 XI 1923), w Oddz. Śledcz. KG (do 30 IV 1924), w Eksp. Urzędu Śledcz. (do 14 XI 1924) i w Komisariace Dworcowym (do 1 II 1928), skąd przeniesiony został na Posterunku w Skoczowie pow. cieszyński i tam pełnił służbę do 19 XII 1938. Od 20 XII 1938 w Komisariace w Karwinie pow. frysztacki Tam też we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/2 (69), 889

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry