Starszy posterunkowy PWŚl.
Jakub ŻYZIK


Imiona rodziców

Wojciech,

Data urodzenia

25 VII 1897

CV wojskowe

W PWŚl. od 24 VI 1922 Do 15 IX 1930 Służbę pełnił na Posterunku Karol Emanuel pow. świętochłowicki Następnie na Posterunku w Ustroniu pow. cieszyński (do 1 III 1933) Przeniesiony na Posterunku Czarny Las pow. świętochłowicki W pow. świętochłowickim służył co najmniej do 1937 Starszy posterunkowy mian. 1 I 1928

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/5 (22), 1726 1078

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry