Podpułkownik
Leopold PELLEGRINI


Imiona rodziców

Józef, Maria Jurczak

Data urodzenia

28 XII 1886

Miejsce urodzenia

Michałowicach pow. miechowski

CV wojskowe

Student farmacji na uniwersytecie w Dorpat. Uczestnik I wojny światowej. W 1920 służył w Okr. Skł. San. DOG Lublin. Od 1922 w Dep. San. MSWojsk., w Głównej Składnicy San. i Dep. Zdr. MSWojsk. Podpułkownik od 1 I 1936. Od 1937 inspektor w Kierownictwie Zaopatrzenia San.

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 022/3 9 IV 1940 AM 1597

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 15564, 2972, 13170, Odrz. 14 IX 1936 MiD WIH

Opcje strony

do góry