Starszy przodownik PP
Andrzej SAS


Imiona rodziców

Jan, Ewa

Data urodzenia

15 VI 1890

Miejsce urodzenia

Boratyń

CV wojskowe

Od 24 I do 30 XI 1919 ochotniczo w Żand. Kraj. Polskiej Następnie w policji Początkowo służył w pow. dolińskim na Posterunku w: Perehińsku - zastępca komendanta Od 3 II 1921 komendant w Ludwikówce Od 13 VIII 1921 zastępca komendanta w Waśkowcach Od 8 VIII 1923 do września 1939 w Komendzie Wojewódzkiej w Stanisławowie kancelista w dziale gosp. Ostatnio kier. ref. gosp Starszy posterunkowy mian. 1 VI 1920 Przodownik - 1 VIII 1923 Starszy przodownik - 1 XI 1925

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/1 (29), 2458

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry