Starszy posterunkowy PWŚl.
Franciszek STAŚ


Imiona rodziców

Jan, Helena Kohut

Data urodzenia

29 XI 1892

Miejsce urodzenia

Górki Wielkie

CV wojskowe

Od 24 XI 1918 do 14 VII 1922 w Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego Automatycznie przeszedł do PWŚl. Do 19 VII 1925 służbę pełnił w Komendzie Powiatowej w Cieszynie Do 9 VI 1926 na Posterunku w Piasku pow. lubliniecki Następnie ponownie w Komendzie Powiatowej w Cieszynie Od 2 X 1931 - i nadal we wrześniu 1939 - na Posterunku w Skoczowie pow. cieszyński Starszy posterunkowy mian. 1 VII 1937

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/3 (85), 738

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry